Wycena ruchomości

Pełnię funkcję biegłego sądowego ds. wyceny ruchomości oraz nieruchomości  przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Jestem członkiem Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział we Włocławku


Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów  oraz ruchomości dla potrzeb podziału majątku.


Oferowane usługi wyceny są dedykowane zarówno Klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym na terenie całej Polski.
Wykonujemy wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów m. in. w celu rozliczeń dofinansowań z Urzędu Pracy, dla potrzeb uwzględnienia amortyzacji, sprzedaży oraz innych celów zamawiającego.

Wykonujemy wyceny wszystkich środków trwałych, a w szczególności:

 • maszyn budowlanych
 • maszyn rolniczych
 • maszyn specjalistycznych
 • maszyn przemysłowych i produkcyjnych
 • urządzeń roboczych i aparatury specjalistycznego zastosowania
 • urządzeń technicznych
 • środków transportowych
 • innych ruchomości

Podstawowe dane niezbędne do wyceny ruchomości to:

 • dokumentacja zakupowa (faktura, umowa, dowód zakupu),
 •  dokumentacja techniczna maszyn, urządzeń
 • ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych (w przypadku firm),
 •  tabele amortyzacyjne (w przypadku firm).