Certyfikat bankowy

Kurs specjalistyczny w zakresie wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności