O nas

Firma Glob Nieruchomości świadczy usługi w trzech sektorach, którymi są:


- pośrednictwo i obrót nieruchomościami

- wycena nieruchomości

- wycena maszyn i urządzeń oraz wycena ruchomości

Naszym klientom firma zapewnia 100 % BEZPIECZEŃSTWA zawieranych transakcji.
W związku z wykonywaniem zawodu pośrednika oraz rzeczoznawcy majątkowego jestem objęty ochroną ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Glob Nieruchomości zaprasza do kontaktowania się we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami. Zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości. Wykonujemy wycenę nieruchomości – sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, analiz, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – sprzedaż, kupno, wynajem oraz zarządzanie nieruchomościami – mieszkalnymi i komercyjnymi.

Właścicielem Glob Nieruchomości jest Daniel Adamczyk– licencjonowany rzeczoznawca majątkowy nr 6997, pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja nr 24948. Biegły sądowy przy SO w Bydgoszczy w zakresie szacowania nieruchomości oraz ruchomości.
Zajmujemy się wyceną nieruchomości, maszyn, urządzeń i pojazdów. Jestem członkiem Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział we Włocławku