Certyfikaty

Jako rzeczoznawca majątkowy jestem zobowiązany do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych.Poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, panelach dyskusyjnych oraz czerpiąc wiedzę z publikacji i literatury branżowej. Powierzone zadania wykonuję z należytą starannością  i sumiennością.