Wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości w szczególności na terenie całego województwa kujawsko - pomorskiego.

Pełnię funkcję biegłego sądowego ds. wyceny ruchomości oraz nieruchomości  przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Jestem członkiem Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości – Oddział we Włocławku
Rzeczoznawca Majątkowy mgr Danie Adamczyk
Jako rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz ruchomości maszyn i urządzeń na terenie Inowrocławia i okolic (Kruszwica, Janikowo, Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Pakość ). Jak również na terenie powiatu radziejowskiego i moglieńskiego tj. ( Radziejów, Piotrków Kujawski, Osięciny, Mogilno, Strzelno i okolice ) oraz powiatu włocławskiego i aleksandrowskiego tj. (Włocławek, Brześć Kujawski, Aleksandrów Kujawski, Topólka, Izbica Kujawska). Posiadam uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 6997 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Oferowane usługi wyceny nieruchomości są dedykowane zarówno Klientom prywatnym, jak i instytucjonalnym.

Zastanawiasz się ile jest warta Twoja nieruchomość?

Jaką kwotę powinieneś uzyskać przy sprzedaży lub zapłacić przy rozliczeniu?

Potrzebujesz operatu szacunkowego do przedłożenia w banku?

Skorzystaj z naszych usług:

Wyceny w postaci operatu szacunkowego bądź analizy rynku dotyczącej Cię nieruchomości.

Sporządzam:

 1. Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych (budowlane, rolne, rekreacyjne, o funkcji komercyjnej itp.),
 2. Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, magazynowe, handlowe itp.),
 3. Wyceny nieruchomości lokalowych (lokale użytkowe, mieszkania);
 4. Wyceny nieruchomości rolnych (włącznie z gospodarstwami rolnymi);
 5. Wyceny ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu);
 6. Wyceny nieruchomości komercyjnych (wycena budynków oraz lokali biurowych, usługowych, handlowych);
 7. Wyceny nieruchomości przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych;
 8. Wyceny innego rodzaju związane z rynkiem nieruchomości;

Wyceny nieruchomości oraz analizy rynku sporządzam dla przykładowych celów:

 • ustalenie ceny sprzedaży
 •  zabezpieczenie kredytu bankowego – wycena wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenie podatku od spadku i darowizny- wycena nieruchomości wchodzących w skład spadku,
 • podział majątku,
 •  aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • przekształcenie spółdzielczych praw do lokali,

  Potrzebne dokumenty

  Dokumenty niezbędne do wykonania danej usługi:
  Nieruchomości lokalowe

  1. Numer księgi wieczystej.
  2. Akt notarialny.
  3. Zaświadczenie o samodzielności lokalu (ewentualnie).

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu


   1. Numer księgi wieczystej (w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą).
   2. Numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem.
   3. Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
   4. Akt notarialny.

  Dla rynku pierwotnego

  1. Numer księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja.
  2. Wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja.
  3. Pozwolenie na budowę.
  4. Projekt budowlany.
  5. Przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).
  6. Prospekt informacyjny.

  Nieruchomość zabudowana

  1. Numer księgi wieczystej.
  2. Wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków.
  3. Akt notarialny (ewentualnie)
  4. Pozwolenie  na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia  budynku do użytkowania.
  5. Projekt budowlany.
  6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

  Lokal użytkowy


  1. Numer księgi wieczystej.
  2. Akt notarialny.
  3. Dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz planem lokalu.
  4. W przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

  Grunt

  1. Numer księgi wieczystej.
  2. Wypis i wyrys z rejestru gruntów.
  3. Akt notarialny.
  5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

  Uwaga:
  Odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, informacje o przeznaczeniu nieruchomości   oraz dane z ewidencji gruntów i budynków na życzenie zamawiającego przygotowuję we własnym zakresie.

  Przydatne linki:
  – Elektroniczna baza ksiąg wieczystych
  http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

  – Miejska pracownia urbanistyczna – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne opracowania dla miasta Inowrocławia
  https://inowroclawski.e-mapa.net

  – Geoportal

  http://www.geoportal.gov.pl/